DOWNLOAD Music: Ope gold – Ipe me

Ope mi by ope gold

DOWNLOAD Music: Ope gold – Ipe me. Nigerian Anointed Gospel Music Minister Ope Gold dishes out her official music video titled IPE MI which is translated to as MY CALLING.

My Calling (Ipe Mi) is a revelation behind a gift and calling…it’s an undiluted rhythm from above that expresses God’s mind towards the called and the chosen”

DOWNLOAD NOW

Lyrics:

Chorus: Olorun ma je n sope danu
Oluwa ma je n fipe sofo
Ki n le sare ije mi lasala..
Ki n gba kaabo omo odorere

1: Ebun nikan o to lati satona ipe
Tori ebun atipe ohun oto loje
O leni ebun sugbon ki o ma gba ipe
Birarewo nje mogba ipe ni
Ooto ni pe a pe o o kilo n fise
Dagaru gbaboru nikan nipe tire
Sora kina re ma baa dokunkun iwo ti a gba dide fun telomiran

2
Sora fun pepe ti o ti n gbadura
Owo o si fun pepe mo bi tigbakan
Isefefe asan ati sekarimi o
Loku ninu ijo baba GBE wa dide
Ifarahan ogo a maa mupe dagba
Katowi ki a to fo onigbowo a de
Ailegbadura a maa muni sina
Ka ma ba a gba ogo sonu laye re

 1. Dakun wa o jeka soro isiti
  Matori owo so ipe re nu o
  Matori owo firo bo ooto mole
  Tori ojo kan nbo to ni se a de
  Masese lara ipe bolorun soro o
  O damiloju wipe koni salai gbo
  Fi gbagbo sope ipe mi a dide o…
  Tori iranwo orun a dide fun o

Call.:
Ipe mi a dide a si fohun ka gbogbo agbaye ja

Resp:Orimi LA o GBE soke maa saseye loruko jesu

Call:
Ipemi o ni di tan un o ni tan o ki n to tan baba

Call:
Ipe mi a dide a si fohun ka gbogbo agbaye ja

Call:
Opin re ni ka de orun ka si gba kaabo omo odo rere

Call:Mase kan ju ola o ninu ipe re okan ni kogbala o

Watch video below:

Olafamouz is a Gospel music minister, Blogger, Graphic designer, Creative Artiste,  Digital Music Distributor/Promoter. He is the CEO and the Executive Manager of zionstars.com ,Zionstars Studios & Zionstars Records.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: